izmir yüksek teknoloji enstitüsü
 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Urla, İzmir

 

Duyurular

UAKS 2017.


-Kongre 14-15 Eylül günleri Prof.Dr. Erdal Saygın Amfisinde gerçekleşti. Kongreden fotoğraflar.

- Tüm katılımcılara ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ederiz. 

 

TAKDER

 

Konu başlıkları

Gürültü Denetimi
Kentsel Akustik
Mimari Akustik
Makine Akustiği ve Titreşim
Taşıt Akustiği
Sualtı Akustiği
Fizyolojik- Psikolojik Akustik
Ölçüm sistemleri
Standartlar
Yönetmelikler

Gürültü Farkındalığı

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan Türk Akustik Derneği’nin düzenlediği bu kongrenin amacı, ülkemizde akustiğin değişik alanlarında çalışan ve araştırma yapan kişileri bir araya getirmek, karşılıklı bilgi aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akustikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen kişi ve kuruluşlara ulaşılması ve katılımlarının sağlanması ile ülkemizin akustik konusundaki potansiyelinin ortaya çıkması ve gelişimine katkıda bulunulması beklenmektedir.

12. Ulusal Akustik Kongresi teması “Gürültü Farkındalığı” olarak belirlenmiştir. Gürültüyü, istenmeyen ses olarak tanımlıyoruz. Gündelik hayatta farkında olmadan hoşlanmadığımız birçok sese maruz kalmaktayız. Özellikle şehirlerde her gün insan aktivitelerine dayalı gürültülerle (trafik, korna, alışveriş merkezi, uçak, hoşlanılmayan müzik, makine, havalandırma sistemleri ve insan sesleri) beraber yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Toplumla paylaştığımız şehirde hayatımızı akustik açıdan konforsuz olarak sürdürmeyi çaresizce kabullenmiş durumdayız. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör olarak gürültünün kontrol edilebilmesi için toplumdaki bu konforsuzluğu kabullenme durumunu aşmak, gürültünün farkında olmak ve insanlarda da bu konuda farkındalık yaratmak, bu sayede gürültü oluşturulmaması veya istenmeyen seslerin en az seviyede tutulması için çözüm getirmeye çaba sarfetmek gerekiyor. Farkındalığın oluşması, bu konuda çözüm üretilmesi ve ortaya konacak çözüm yollarının uygulanmasında kullanıcılarla işbirliği yapılması adına önem taşıyor.

12. Ulusal Akustik Kongre ve Sergisi 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde İYTE Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.