izmir yüksek teknoloji enstitüsü
 

Sempozyum Programı

 

 

 

 

 


Sunumlar için süre: 15 dk + 4 dk soru/cevap


 

14 Eylül 2017 (Perşembe)

09:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
10:30-10:45 Kahve Molası
10:45-12:00 1. Oturum - Başkan: Füsun Demirel
Binaların Akustik Performansı ve Kullanıcı Memnuniyetine İlişkin Pilot Çalışma
Ayça Şentop  Nurgün Tamer Bayazıt  Selma Kurra  Dilara Demir  
Tatil Köylerinde Gürültünün Tasarım Kriteri Olarak Alınmasının Önemi-Bir Örnek Kapsamında Değerlendirmeler
Özge Pekyavaş  Neşe Yüğrük Akdağ
AVM'lerde Hafif Giydirme Cephelerin Yeterli Ses Yalıtımı Sağlayabilecek Kesit Özelliklerinin Belirlenmesi
Mert Uygun  Mehmet Nuri İlgürel
Giydirme Cam Cephelerin Gürültü Sorunlarının Yazılım Programları Kullanılarak İrdelenmesi
Durul Şan Yüzgeç  Sevtap Yılmaz
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 2. Oturum - Başkan: Selma Kurra
İşitme Değerlendirmesinin Metroloji Temelinin Kuvvetlendirilmesi için Avrupa Birliğinde İşbirliği Örneği
Enver Sadikoğlu  Eyüp Bilgiç  Cafer Kırbaş  Ilkcan Coşkun
Sensör ve Sinyal Şartlandırıcı Kalibrasyonları Akustik ve Titreşim Alanı Uygulamaları
Eyüp Bilgiç  Enver Sadikoğlu  Cafer Kırbaş  İlkcan Coşkun  Serkan Beşiroğlu
Tedavide Kullanılan Ultrasonik Dönüştürücülerin Güç Kalibrasyonu
Baki Karaböce  Hüseyin Okan Durmuş  Emel Çetin  Mithat Özdingiş
Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Sistemi
Baki Karaböce  Mithat Özdingiş  Hüseyin Okan Durmuş  Emel Çetin
Küçük Boyutlu Vektör Algılayıcı Dizinler: Deneyler ve Doğrulama
Berke Gür
15:00-15:15 Kahve Molası 
15:15-16:30 3. Oturum - Başkan: Zerhan Yüksel Can
Açık Planlı Ofislerde Çalışma Ortamındaki Gürültünün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
Seda Kulak  Dilara Demir  Nurgün Tamer Bayazıt
Sınıf Akustiğinde Fonetik Dengeli Tek Heceli Kelime Listelerinin İşitselleştirilmesi
Konca Şaher  Baki Karaböce  Sezin Nas
Prova Odalarında Piyano ve Gitar için İşitselleştirmelerin Değerlendirilmesi
Konca Şaher  Yalın Özgencil 
Cami Yapılarında Saçıcı Elemanların Hacim Akustiğine Etkileri
Ferhat Eröz
16:30-16:45 Kahve Molası 
16:45-18:00 4. Oturum - Başkan: Sevtap Yılmaz
Makine Öğrenimi ile Ses Alanı Simülasyonu: Açık Alan Gürültü Prototipi
Ayşe Glass  Roman Glass
Mimarlık Eğitiminde İşitsel Mekan ve Farkındalık
Dilara Demir  Nurgün Tamer Bayazıt 
Ortak Mekanlarda Kullanıcı Sayısına Bağlı Olarak Gürültü Seviyeleri
Zeynep Sevinç  Mustafa Emre Ilal
Farklı İşlevler Barındıran Kapalı Alanlara Ait Ses Peyzajlarının Psikoakustik Parametrelerle Karşılaştırılması
Onurcan Çakır  Mustafa Emre İlal

 

15 Eylül 2017 (Cuma)

9:00-9:15 Kayıt
9:15-10:30 5. Oturum - Başkan: Nurgün Tamer Bayazıt
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Çok Amaçlı Salonlarının Akustik Konfor Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Yusuf Seven  Füsun Demirel  Zuhal Özçetin  S. Gül İlisulu  Selcen Selva Meral
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosunun Mimari Akustik Açıdan Değerlendirilmesi
Merve Görkem  Füsun Demirel  Zuhal Özçetin
21. Yüzyilda İnşa Edilen Konser Salonlarinin Akustiği Üzerine Bir İnceleme
Burak Uzun  Zerhan Yüksel Can
Alışveriş Merkezlerinde Akustik Konfor: İstanbul'dan Bir Örnek
Gamze Çalgın Karbeyaz  Zerhan Yüksel Can
10:30-10:45 Kahve Molası
10:45-12:00 6. Oturum - Başkan: Eyüp Bilgiç
Referans Ses Kaynaklarının Karakterizasyonu
Cafer Kırbaş  Eyüp Bilgiç  Enver Sadıkoğlu
Çınlanım Odasında Ölçüm ve Simülasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Konca Şaher  Sezin Nas  Baki Karaböce  Cafer Kırbaş  Eyüp Bilgiç
Yanal İletimlerin Bitişik İki Oda Arasındaki Ses Yalıtımına Etkileri
Cem Baççıoğlu  Nurgün Tamer Bayazıt
Kaynaklara Bağlı Ses Yalıtım Göstergeleri, Karşılaştırmalar ve Değerlendirmeler
Selma Kurra  Mete Öğüç
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 7. Oturum - Başkan: Baki Karaböce
Malzemelerin Akustik Performansına Etki Eden Makro Yapı Özellikleri
Mehmet Ali Arslan
Malzemelerin Akustik Performans Testleri
Hüray Can
Gözenekli Malzemelerin Ses Yutma Katsayılarının Ampirik ve Sayısal Yöntemlerle Tahmini
Ersen Arslan  Mehmet Çalışkan
Sonlu Eleman Tabanlı Empedans Tüpü Ölçümü ile Gözenekli Malzemelerin Akustik Özelliklerinin Tahmini için Yöntem Belirleme ve Doğrulama
Mustafa Yosun  Hakan Gökdağ
14:45-15:00 Kahve Molası 
15:00-16:15 8. Oturum - Başkan: Özgül Yılmaz Karaman
Kardan Mili Kaynaklı Araç Gürültüsünün Polimer Esaslı Ses Damperi Kullanılarak Azaltılması
Gizem Arslan  Muzaffer Kasaba
Taşıtlarda Ses Basınç Seviyesi Değişkenliği
Akın Oktav
Yüksek Ses Seviyesi Çıkışlı Boynuzlu ve Yönlü Hoparlör Dizini Optimizasyonu
Onursal Önen  Alper Bereketli
Ses Gücü Ölçümleri için Özgün Bir Yazılım Geliştirilmesi ve İklimlendirme Sistemlerine Yönelik Örnek Bir Uygulama
Onur Akaydın  Alper Akgül  H. Temel Belek
16:15-16:30 Kahve Molası 
16:30-18:00 9. Oturum - Başkan: M. Emre İlal
Diyarbakır Suriçi Bölgesi Sembol Seslerinde Değişen Kullanıcı Algısı
Derya Çakır-Aydın  Ersin Uysal  Y. Berivan Özbudak-Akça
Kütüphane Yapılarında Gürültü Denetimi ile İlgili Örnek Bir İnceleme: İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Seda Kızıltepe  Nuri İlgürel
Camilerde Kullanıcı Memnuniyetinin İşitsel Konfor Açısından Değerlendirilmesi: Manisa Örneği
Fatma Yelkenci Sert  Özgül Yilmaz Karaman
Çalışma Alanlarında İç Mekan İşitsel Peyzajı Üzerine Bir Araştırma
Semiha Yılmazer  Volkan Acun
Çevresel Gürültü Yönetimine İlişkin Politikaların Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
Nilgün Akbulut Çoban  Güray Doğan